Мына мамандықтар бойынша білім беру қызметі жүзеге асырылады:

 

0307000 «ОРТОПЕДИЯЛЫҚ СТОМОТОЛОГИЯ»

«ТІС ТЕХНИГІ» біліктігімен

Оқу мерзімі:

9 сынып негізінде – 2 жыл 10 ай

11 сынып негізінде – 1 жыл 10 ай


 

0304000 «СТОМАТОЛОГИЯ»

«ДАНТИСТ» біліктілігімен

Оқу мерзімі:

 9 сынып негізінде – 3 жыл 10 ай

11 сынып негізінде – 2 жыл 10 ай


 

«СТОМАТОЛОГ ДӘРІГЕР КӨМЕКШІСІ»

Оқу мерзімі:

9 сынып негізінде – 2 жыл 10 ай

11 сынып негізінде – 1 жыл 10 ай


 

«СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ ГИГИЕНИСТ» біліктігімен

Оқу мерзімі:

9 сынып негізінде – 2 жыл 10 ай

11 сынып негізінде – 1 жыл 10 ай


 

0308000 «МЕДИЦИНАЛЫҚ ОПТИКА»

«МЕДИЦИНАЛЫҚ ОПТИК»

Оқу мерзімі:

9 сынып негізінде – 2 жыл 10 ай

11 сынып негізінде – 1 жыл 10 ай


 

1121000 «МЕДИЦИНАЛЫҚ ТЕХНИКАНЫ МОНТАЖДАУ, ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ»

«ТЕХНИК-ЭЛЕКТРОНИК» біліктілігімен

Оқу мерзімі:

9 сынып негізінде  – 2 жыл 10 ай

11 сынып негізінде – 1 жыл 10 ай


 

03020000 «Мейіргер ісі»

0302033 «Жалпы тәжірибедегі мейіргер»

Оқу мерзімі:

 9 сынып негізінде - 3 жыл 10 ай

11 сынып негізінде - 2 жыл 10 ай.